Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1

Woning365.nl is een website die wordt beheerd door Global Digital Ventures LLC., hierna "Woning365.nl" genoemd.

1.2

Deze Voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen op de Sites, waarnaar hierin wordt verwezen, worden hierna aangeduid als "Voorwaarden". De voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van websites. De voorwaarden zijn van toepassing tussen Woning365.nl, en elke gebruiker.

1.3

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te allen tijde op de hoogte te blijven van de voorwaarden die van toepassing zijn op Woning365.nl. De gebruiker gaat ermee akkoord dat Woning365.nl Ltd. het recht heeft om de voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Woning365.nl Ltd. zal informatie verstrekken over belangrijke commerciële wijzigingen.

1.4

Woning365.nl is geen eigenaar of beheerder van een eigen eigendom. Onze enige taak is het vergemakkelijken van contacten tussen personen die een accommodatie zoeken en verhuurders, evenals tussen huurders, in het geval van een verandering van woonplaats.

1.5

Woning365.nl wil mogelijkheden creëren voor degenen die op zoek zijn naar een accommodatie en degenen die een accommodatie aanbieden om gemakkelijk met elkaar in contact te komen. Het gebruik van Woning365.nl is in eerste instantie gratis, maar de gebruikers kunnen aanvullende diensten aanschaffen die verschillende voordelen bieden.

2. Cookies

2.1

Woning365.nl gebruikt cookies. Een cookie is een informatiebestand dat op de computer van de gebruiker wordt geplaatst. Cookies kunnen u niet identificeren als een individu, alleen de browser die is geïnstalleerd op de computer die u gebruikt tijdens het bezoek.

2.2

De cookies helpen Woning365.nl bij het rapporteren van nauwkeurige statistieken voor bezoekers, die essentiële informatie verschaffen aan onze verhuurders en adverteerders. Bovendien zullen de cookies de marketingsystemen helpen om de advertenties bij te houden die op een bepaalde browser worden getoond. De informatie in de cookies vormt ook de basis voor de statistieken van de gebruikte diensten en de toegangstijd op Woning365.nl.

2.3

Als u niet akkoord gaat met de cookies, kunt u uw browser zo instellen dat deze automatisch het opslaan van cookies weigert, of dat u op de hoogte wordt gesteld telkens wanneer een website vraagt om een cookie op te slaan. Bovendien is het mogelijk om eerder opgeslagen cookies te verwijderen. Ga voor meer informatie naar de hulppagina's van uw browser. Als u niet akkoord gaat met cookies, is het mogelijk dat sommige functies en diensten op Woning365.nl niet meer optimaal functioneren.

3. Betaling en geldopname

3.1

Woning365.nl is een op internet gebaseerd concept, en daarom kunt u onze diensten alleen via onze website bestellen. Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele extra kosten, tenzij anders vermeld. Bij aankoop op Woning365.nl is het mogelijk om te betalen met bijvoorbeeld Mastercard, Maestro, VISA of Electron. Wanneer u uw kaartgegevens op onze website invoert, maken wij gebruik van een betaaldienstverlener met encryptiediensten. Woning365.nl heeft alleen toegang tot welk type kaart u gebruikt, evenals de vier laatste nummers van uw creditcard.

3.2

Als u zich abonneert op een dienst, wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven aan het begin van elke betaalperiode. U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen, maar niet binnen de eerste 24 uur om technische redenen. Een geannuleerd abonnement zal niet meer automatisch verlengd worden, en de gebruiker zal geen verdere abonnementsperiodes aangerekend worden, het abonnement loopt echter wel door tijdens de betaalde periode. Reeds betaalde abonnementsperiodes worden niet terugbetaald. U kunt op elk moment naar uw instellingen gaan om te controleren of uw abonnement correct geannuleerd is. Bij Woning365.nl kan de gebruiker, tegen betaling, toegang krijgen om contact op te nemen met verhuurders, huurders, enz. door een Verificatie-abonnement te kopen. De prijs voor het Verificatie-abonnement bedraagt momenteel EUR 49 per maand, de prijs kan in bepaalde perioden goedkoper of duurder uitvallen wegens speciale aanbiedingen, proefperioden en/of andere abonnementsperioden.

3.3

U hebt het wettelijke recht om elke aankoop binnen 14 dagen te annuleren, met onmiddellijke ingang nadat u de dienst hebt besteld en informatie over het herroepingsrecht en de voorwaarden van de overeenkomst hebt ontvangen. U heeft echter geen recht op herroeping als u akkoord gaat met de start van de dienst. De diensten van Woning365.nl treden in werking zodra de betaling is verricht. Dus, wanneer u de betaling doet, gaat u ermee akkoord dat de dienst is begonnen en dat het herroepingsrecht dus is verlopen.

4. Persoonlijke informatie en privacy beleid

4.1

Door gebruik te maken van Woning365.nl gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens ons privacy beleid dat u hier kunt lezen.

5. Gedragscode

5.1

Uw lidmaatschap op Woning365.nl en het bijbehorende login/wachtwoord zijn strikt persoonlijk en u mag het niet verkopen, lenen, delen of op een andere manier openbaar maken aan iemand anders dan de persoon met wie u op zoek bent naar een eigendom. Bovendien mag het lidmaatschap niet worden gebruikt voor concurrerende, commerciële doeleinden.

5.2

Woning365.nl staat geen advertenties of e-mails toe die als vijandig of beledigend kunnen worden ervaren voor individuen, groepen, bedrijven, enz. Hetzelfde geldt als de inhoud als beledigend kan worden beschouwd als gevolg van politieke, seksuele, raciale of religieuze claims als er sprake is van gender discriminerende ondertonen, of soortgelijke.

5.3

Woning365.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud alleen in het Zweeds, Noors, Deens of Engels te publiceren.

6. Beperking van de aansprakelijkheid

6.1

Woning365.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor aanbestedingen of contracten die worden gesloten tussen personen die accommodatie zoeken en verhuurders. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragers en de verhuurders om hun beoordeling van de tegenpartij te maken alvorens het contract te ondertekenen.

6.2

Woning365.nl behoudt zich het recht voor om eventuele feitelijke fouten in de advertenties te voorkomen. Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen geplaatste informatie. Woning365.nl wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle overeenkomsten of andere transacties die tussen gebruikers worden gesloten. Als gebruiker verbindt u zich ertoe het portaal te vrijwaren tegen aanspraken op compensatie van door gebruikers gegenereerde inhoud of handelingen die in strijd zijn met onze Voorwaarden of met de toepasselijke wetgeving en met de intellectuele eigendomsrechten.

6.3

Woning365.nl behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud die niet in overeenstemming is met onze richtlijnen te bewerken of te verwijderen, of om naar eigen goeddunken te beslissen de gebruiker te blokkeren voor het gebruik van de diensten van Woning365.nlWoning365.nl behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, om advertenties die niet goed zijn ingevuld, te bewerken/verwijderen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, accounts te beëindigen indien wij fraude of enig ander misbruik van de dienst vermoeden. In het geval van een redelijk vermoeden van misbruik van de diensten van Woning365.nl, behoudt Woning365.nl zich het recht voor om de correspondentie tussen de aanvrager en de verhuurder via het systeem van Woning365.nl te lezen.

6.4

Woning365.nl garandeert niet dat de diensten die door het Portaal worden geleverd, constant beschikbaar zijn. Storingen, onderhoud, enz. kunnen zich voordoen die de toegankelijkheid en het functioneren beïnvloeden. Bovendien is Woning365.nl niet verantwoordelijk voor enige schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik van onze websites of de inhoud ervan. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen, fouten te corrigeren of delen van de site te sluiten voor onderhoud of verdere ontwikkeling.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1

Door te adverteren op Woning365.nl is uw advertentie doorzoekbaar via Google of andere zoekmachines.

7.2

U gaat ermee akkoord dat Woning365.nl vrij over de inhoud kan beschikken zonder dat u recht heeft op een vergoeding. Deze beschikking omvat onder andere het bewerken van de informatie of het kopiëren van inhoud zoals afbeeldingen. Woning365.nl behoudt zich tevens het recht voor om de door de gebruiker gegenereerde inhoud op andere sites beschikbaar te stellen voor haar doeleinden, zoals marketing, zelfs als de advertentie wordt verwijderd.

7.3

Gebruikers mogen specifieke pagina's van de websites van Woning365.nl afdrukken voor privédoeleinden, maar mogen verder geen inhoud of informatie kopiëren, dupliceren, publiceren, uploaden, posten of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woning365.nl.


© Woning365.nl.