Privacy Policy

Privacybeleid van Woning365.nl

Woning365.nl Privacybeleid

Versie 1.0. Bijgewerkt. 25/05/2018

1. Wij beschermen uw persoonlijke informatie

Bij Woning365.nl nemen wij de verwerking van uw persoonsgegevens serieus. Wij slaan uw persoonlijke gegevens op en verwerken ze volgens de geldende wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

In ons privacybeleid kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken op de website Woning365.nl.

Het privacybeleid omvat de volgende gebruikers:

 • Aanvragers / Woningzoekenden

 • Huurders

 • Verhuurders

2. Wij verwerken de volgende informatie over u

De door u verstrekte informatie wordt gebruikt om onze diensten te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten te garanderen, en in ons contact met u.

De persoonlijke informatie en persoonsgegevens die wij gebruiken voor huidige aanvragers en particuliere verhuurders omvatten:

 • Voor- en achternaam

 • Adres en telefoonnummer

 • E-mail

 • Profielfoto

 • Alarmen (overeenstemmend met de gewenste details van de aanvrager): Gebied, budget, aantal kamers, enz.

 • Notificaties: communicatie met verhuurders in Woning365.nl’s communicatiesysteem/mailsysteem

 • Foto's en andere beelden die naar de advertentie worden geüpload.

De persoonlijke informatie en persoonsgegevens die wij over professionele verhuurders gebruiken, omvatten:

 • Vergelijkbaar met die voor particuliere verhuurders (zoals hierboven)

 • Bedrijfsnaam en organisatienummer

 • Potentiële namen en contactinformatie betreffende iedereen die bij de verhuurder in dienst is in geval dit nodig is voor de verhuur van accommodatie

In gevallen waarin een dienstverleningsovereenkomst met Woning365.nl wordt gesloten (bijvoorbeeld bij de aankoop van een abonnement voor een woningzoekende, het huren van een woning, enz.), wordt ook de nodige informatie over deze dienstverleningsovereenkomst geregistreerd.

Let op dat Woning365.nl de betalingsprovider Stripe gebruikt voor kaartaankopen en dat wij geen informatie over betalingsmethodes opslaan, zoals kaartnummers, bankrekeningnummers, en dergelijke.

Woning365.nl moet de bovenstaande gegevens registreren om onze diensten en overeenkomsten met u te kunnen vervullen.

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen noodzakelijke persoonlijke informatie

Wij verzamelen, verwerken en bewaren alleen die persoonsgegevens die voor ons relevant en voldoende zijn om onze vastgestelde doelstellingen te bereiken. Ook kan de wetgeving bepalen welke soorten persoonsgegevens wij moeten verzamelen en opslaan voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Het soort en de omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kunnen ook vereist zijn om een contract of andere wettelijke verplichting na te komen.

Wanneer wij u vragen om uw persoonsgegevens te verstrekken, maken wij ook bekend welke persoonsgegevens wij over u verwerken en voor welke doeleinden.

Mogelijkheid om uw persoonlijke informatie te controleren en bij te werken

De verzamelde persoonsgegevens mogen niet onnauwkeurig zijn, of misleidend. Daarom hebt u volledige toegang tot het bewerken/corrigeren van de persoonlijke gegevens die u op Woning365.nl hebt ingevoerd. Aangezien onze diensten afhankelijk zijn van de juistheid en de actualiteit van de door de gebruiker geregistreerde persoonlijke gegevens, vragen wij u uw persoonlijke gegevens regelmatig te controleren en eventueel bij te werken.

Persoonsgegevens uit sociale media

Wat de profielgegevens betreft, kunnen wij uw persoonsgegevens koppelen aan de overeenkomstige gegevens die wij van andere operatoren ontvangen, bijvoorbeeld sociale media zoals Facebook. Wij vragen altijd eerst uw toestemming voor de koppeling. De via Facebook verzamelde persoonsgegevens (naam) worden alleen gebruikt bij het aanmaken van een profiel - zoals vermeld in de profielbewerkingsfunctie - en worden alleen met uw toestemming doorgegeven aan een derde partij.

U kunt uiteraard van deze verbinding afzien - de diensten van Woning365.nl zijn ook zonder deze verbinding volledig toegankelijk.

Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens op basis van geregistreerde persoonsgegevens

Woning365.nl verzamelt voortdurend gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm - op basis van de geregistreerde persoonsgegevens en de verzamelde gegevens uit het systeem. Het kan bijvoorbeeld de informatie zijn dat een huuradvertentie binnen een bepaalde periode getoond is. Wij kunnen op basis van de geanonimiseerde gegevens niet achterhalen wie van de woningzoekenden de advertentie gezien heeft, en de persoonsgegevens worden dus niet met deze registratie in verband gebracht.

Wij vragen uw toestemming voordat wij uw persoonlijke informatie verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens waarmee u hebt ingestemd. Dit geldt niet indien wij uw persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten verkrijgen, en als dat het geval is, stellen wij u op de hoogte van het bestaan van dergelijke wettelijke documentatie en van ons rechtmatig belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

Uw toestemming is vrijwillig en u kunt ze op elk moment intrekken - u kunt uw toestemming online intrekken via Woning365.nl.

Indien wij uw reeds verzamelde persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doel dan dat waarvoor u oorspronkelijk toestemming hebt gegeven, zullen wij u op de hoogte brengen van het nieuwe doel en opnieuw uw toestemming vragen voordat wij met de gegevensverwerking beginnen.

Aangezien onze producten en diensten vereisen dat de gebruiker 18 jaar oud is, is het niet nodig persoonsgegevens of persoonlijke gegevens betreffende kinderen te verwerken. Daarom is er ook geen speciale toestemming van een ouder nodig.

Wij maken uw persoonlijke informatie niet bekend zonder uw toestemming

Als wij uw persoonsgegevens aan een partner of exploitant doorgeven, bijvoorbeeld in het kader van marketing, vragen wij u eerst om uw toestemming en informeren wij u over waarvoor uw persoonsgegevens gebruikt zullen worden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit soort doorgifte. U doet dit door uw toestemming in te trekken op Woning365.nl.

Wij vragen altijd uw toestemming voordat wij uw persoonlijke gegevens aan een partner uit een ander land doorgeven.

Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een partner in andere landen, zijn wij er zeker van dat hun niveau van bescherming van persoonsgegevens voldoet aan de eisen die wij in dit beleid hebben gesteld volgens de geldende wetgeving. Wij vragen eisen voor de verwerking van gegevens, voor informatiebeveiliging en de vervulling van uw rechten, bijvoorbeeld om u te verzetten tegen profilering en om een klacht in te dienen bij de Gegevensinspectie.

Wij vragen uw toestemming niet wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken, bijvoorbeeld in het kader van een verslaglegging aan een autoriteit.

Toestemming en verwante functies

In de praktijk is dit een reeks toestemmingen die aangepast zijn aan de afzonderlijke diensten op Woning365.nl.

Door akkoord te gaan met de voorwaarden, wordt een basisgoedkeuring gegeven aan het privacybeleid van Woning365.nl, terwijl goedkeuring wordt gegeven dat Woning365.nl het opgegeven e-mailadres mag gebruiken om een zogenaamde transactie-e-mail te versturen.

Deze omvatten:

 • E-mail ter bevestiging van de overeenkomst

 • E-mail ter bevestiging van betalingen volgens overeenkomst

 • E-mail om wachtwoord te wijzigen

 • Andere e-mail die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract

Deze e-mail kan niet worden opgezegd - tenzij de huidige overeenkomst wordt opgezegd.

Ook betekent aanvaarding van de voorwaarden dat Woning365.nl uw goedkeuring heeft gekregen om een service e-mail te sturen die hulp kan inhouden bij het verkrijgen van een grotere uitwisseling van aanvragers/accommodatie. Dit kunnen bijvoorbeeld e-mails zijn die u suggesties geven voor het maken van een betere zoekadvertentie, een betere advertentie, of de mogelijkheid om extra diensten te kopen die uw kansen op een beter resultaat kunnen vergroten.

In verband met het gebruik van de diensten van Woning365.nl kunt u kiezen om verschillende functies te gebruiken, zoals notificaties, wat ook tot gevolg heeft dat u een e-mail ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u dit soort e-mail niet wenst te ontvangen, moet u deze dienst niet gebruiken, aangezien de dienst de mogelijkheid vereist om via e-mail met u te communiceren.

Woning365.nl biedt u ook de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen, waarin Woning365.nl informatie verstuurt over nieuws, evenementen, tips en dergelijke die nuttig kunnen zijn voor u als aanvrager/verhuurder.

3. Doel en rechtsgrondslag voor verwerking en profilering

Doel

Het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens is als volgt:

 • Effectief en succesvol zoeken naar woningen vergemakkelijken, waaronder:

 • Het maken van een zoekadvertentie, waarin de aanvrager zich zo goed mogelijk voorstelt bij het zoeken naar een huis

 • Het versturen van notificatie mail, zodat de aanvrager zo snel mogelijk de beste woning aangeboden kan krijgen

Efficiënte en succesvolle huuraccommodatie vergemakkelijken, waaronder:

 • Het aanmaken van een advertentie op Woning365.nl

 • Het relevante zoeken van accommodatie/huurdiensten, waaronder:

 • Het bieden van advies en begeleiding bij het zoeken naar woonruimte of het huren van woonruimte

 • Het geven van informatie over de huurmarkt, regels, wetgeving, enz.

Rechtsgrondslag

Wij zullen u op de hoogte brengen van onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens. Deze zijn de volgende:

 • Algemene verordening gegevensbescherming Artikel 6, lid 1, onder a), over toestemming.

 • Algemene verordening gegevensbescherming artikel 6, lid 1, onder b), indien nodig, om een overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen alvorens een dergelijke overeenkomst te sluiten.

Profilering

Wanneer u een account, een advertentie, of een notificatie mail aanmaakt, maakt u als aanvrager of verhuurder het profiel aan dat u verkiest voor zowel handmatige als automatische profilering op WONING365.NL.

Van manuele profilering is sprake wanneer een verhuurder de sollicitant(en) kiest waarmee hij contact wil opnemen om zijn toekomstige huurder te vinden, of omgekeerd.

Automatische profilering vindt plaats op basis van de door de gebruiker aangemaakte notificatie mail, waarin u als aanvrager (of verhuurder) uw belangstelling toont voor een bepaald geografisch gebied, woningtype, woninggrootte, en eventueel een budget/financieel kader voor de huur aangeeft.

4. Veiligheid

Wij beschermen uw persoonlijke informatie en hebben interne regels voor informatiebeveiliging

Woning365.nl heeft een intern informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld. Wij hebben interne informatiebeveiligingsregels ontwikkeld, die instructies en maatregelen bevatten, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of wijziging, tegen geautoriseerde openbaarmaking, en ongeautoriseerde toegang of kennis ervan.

Wij hebben procedures ingesteld om vermogensrechten toe te kennen aan onze werknemers die gevoelige persoonsgegevens en gegevens die informatie over persoonlijke interesses en gewoonten bevatten, verwerken. Om elk verlies van gegevens te voorkomen, maken wij regelmatig back-ups.

In geval van een incident met persoonsgegevens, waardoor het risico toeneemt dat u blootgesteld wordt aan identiteitsdiefstal, financieel verlies, discriminatie, laster of enig ander materieel verlies, zullen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de inbreuk op de beveiliging, zoals bepaald in artikel 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om u tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te beschermen, passen wij technische oplossingen toe die er automatisch voor zorgen dat de gegevens alleen voor de bevoegde werknemers beschikbaar zijn.

5. Partners

Transmissie

Wij geven uw gegevens alleen door aan een partner als wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen, of als eventuele partners nodig zijn om een contract met u uit te voeren.

Onze noodzakelijke partners zijn de volgende:

 • Stripe voor het doen van betalingen

 • Mailchimp voor de verspreiding van nieuwsbrieven

Woning365.nl's persoonlijke gegevens assistenten

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt Woning365.nl de volgende partijen (die allemaal voldoen aan de AVG) voor gegevensverwerking binnen de EU / EER:

 • Google Analytics

 • MailChimp

 • Zendesk

 • Facebook

6. Verwijdering

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor onze verzameling, verwerking en opslag. De volgende regels zijn van toepassing bij het wissen:

 • De 5-jaarsregel. Als er een overeenkomst gesloten is tussen u en Woning365.nl (abonnementen voor aanvragers, huur van huisvesting, aankoop van diensten, enz.), dan moet Woning365.nl, volgens de boekhoudwetgeving, voldoende en noodzakelijke informatie opslaan om dit te kunnen documenteren. Daarom slaan wij namen, e-mailadressen, afgehandelde betalingen, en noodzakelijke informatie op om een overeenkomst te kunnen documenteren.

 • De 1-jaarsregel. Als een gebruiker ophoudt Woning365.nl te gebruiken, zullen wij de persoonsgegevens die niet meer relevant zijn om een afgesloten overeenkomst te kunnen documenteren, uiterlijk 12 maanden nadat de laatste activiteit op de website is gestopt, wissen. Daarom worden profielgegevens, foto's/foto's, berichten en notificatie mails uiterlijk een jaar na de laatste geregistreerde activiteit van de gebruiker gewist.

 • Het recht om vergeten te worden. Met deze functie kunt u een verwijderingsproces starten, waarbij Woning365.nl de persoonsgegevens begint te wissen die niet onder de 5-jaarsregel vallen. Zolang er geen overeenkomsten met Woning365.nl getekend zijn (wat betekent dat u geen abonnement had), betekent het verwijderingsproces dat wij alles wissen wat wij over u geregistreerd hebben.

Woning365.nl verwijdert geen persoonsgegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm.

Woning365.nl verwijdert geen e-mails die al naar de gebruikers op Woning365.nl gestuurd zijn.

Woning365.nl verwijdert geen oude e-mails en berichten die naar en van de klantendienst gestuurd zijn.

Woning365.nl behoudt zich het recht voor om tot 30 dagen verwerkingstijd te nemen om het verwijderingsproces te starten.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer wij onze verwerking van gegevens baseren op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl te allen tijde - geheel of gedeeltelijk - in te trekken.

Uw intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de behandeling op basis van uw toestemming vóór de intrekking. Als u uw toestemming intrekt, wordt die pas vanaf dit moment van kracht.

7. Uw rechten

Contactinformatie wanneer u van uw rechten gebruik wilt maken

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die bovenaan dit Privacybeleid vermeld staan.

Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk en uiterlijk één maand nadat wij het hebben ontvangen behandelen en beantwoorden, tenzij de complexiteit en de reikwijdte ervan betekenen dat wij niet in staat zullen zijn om binnen één maand op uw verzoek te antwoorden. In dat geval kan de antwoordtermijn in totaal oplopen tot drie maanden, in navolging van artikel 12 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het recht op toegang tot persoonsgegevens

U kunt te allen tijde informatie krijgen over de gegevens die wij over u verwerken, waar wij ze vandaan halen en waar wij ze voor gebruiken.

Het is ook mogelijk voor u - op onze website - om de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in te zien. U kunt ook de informatie die wij over u geregistreerd hebben van onze website downloaden. Uw toegang kan echter beperkt zijn in verband met de bescherming van de privacy van anderen, van bedrijfsgeheimen of van intellectuele eigendomsrechten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Aangezien onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming of een contract met u, en aangezien onze verwerking automatisch gebeurt, hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen, dat u naar een andere verwerkingsverantwoordelijke mag overdragen, volgens artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid wenst uit te oefenen, kunt u geregistreerde persoonsgegevens van onze website downloaden.

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of wissen.

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist zijn, hebt u het recht om ze te laten corrigeren op basis van de artikelen 16 en 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt de gegevens die u op onze website hebt geregistreerd, bewerken.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben, kunt u ze op onze website wissen. U kunt ook contact met ons opnemen als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet of andere wettelijke verplichtingen verwerkt worden.

Verwijdering of correctie zal echter niet plaatsvinden in gevallen waarin Woning365.nl wettelijk verplicht is om al uw persoonsgegevens of delen daarvan op te slaan, of indien wij verplicht zijn persoonsgegevens op te slaan voor een in te stellen of te verdedigen rechtsvordering. In die gevallen zal Woning365.nl alleen de informatie opslaan waartoe Woning365.nl verplicht is of waartoe zij gerechtigd is, en zal zij andere persoonlijke informatie over u verwijderen.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens

In sommige gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl te beperken, volgens artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Gedurende de tijd dat Woning365.nl bezig is met de verwerking van een bezwaar dat u hebt gemaakt om de persoonsgegevens over u die Woning365.nl verwerkt te corrigeren, of over de rechtmatigheid van de verwerking. De beperkingen van de behandeling zijn van toepassing totdat Woning365.nl de verwerking van uw bezwaar heeft voltooid.

 • Als de verwerking onwettig is, maar als u de gegevens niet wilt wissen, beperk dan alleen het gebruik van de persoonsgegevens.

Bezwaren

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl, indien de verwerking niet plaatsvindt volgens artikel 6, onder e) of f), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering.

Woning365.nl kan, na bezwaar, uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij Woning365.nl dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aantoont, die zwaarder wegen dan de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de geregistreerde, of dat de verwerking nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Artikel 21.

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl, indien de verwerking plaatsvindt in het kader van direct marketing, met inbegrip van profilering, op basis van artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Na bezwaar te hebben gemaakt, zal Woning365.nl uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Recht om bezwaar te maken tegen profilering

In eerste instantie hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering, en dat rechtsgevolgen voor u heeft of op een andere soortgelijke manier aanzienlijke gevolgen voor u heeft, ingevolge artikel 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Intrekking van toestemming(en)

Aangezien wij onze verwerking baseren op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl te allen tijde in te trekken volgens artikel 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u uw toestemming intrekt, zal Woning365.nl de persoonsgegevens waarvan u uw toestemming heeft ingetrokken niet langer verwerken, tenzij Woning365.nl wettelijk verplicht is, of gerechtigd is, om al uw persoonsgegevens of een deel daarvan op te slaan. In dat geval zal Woning365.nl alleen de informatie opslaan die Woning365.nl wettelijk verplicht, of gerechtigd is op te slaan, en alle andere persoonlijke informatie over u wissen. Uw intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die Woning365.nl tot uw intrekking van toestemming heeft uitgevoerd.

8. Klachten

Als u een klacht wilt indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Woning365.nl, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

9. Verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens en contactinformatie

Global Digital Ventures LLC is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

Global Digital Ventures LLC

530-B Harkle Road Ste 100

87505

Santa Fe

info@woning365.nl

Als u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.


© Woning365.nl.